På vårt lab kan vi analysera blod och urin. Med hjälp av mikroskop kan vi identifiera olika parasiter samt bedöma prover från hud, knölar, slemhinna och urin.