Maria Ledunger Thulin, Leg vet

Eva Linders, Leg vet

Mia  Svensson, Klinikchef
Leg djursjukskötare

Margela Matisic, Djurvårdare

Anita Declercq, Djurvårdare

Anna Carlsund, Leg vet

Karin Collin, Leg vet

Lennart Nilsfors, Leg vet
Ultraljudsspecialist - Konsult

Emelie Andersson, Djurvårdare

Madeleine Björk, Djurvårdare